Ağustos ayı BGO Duvar Kağıdı

Ağustos Ayı BGO Duvar Kağıdı

Ağustos ayının Telefon duvar kağıdı Kaşgarlı Mahmut, Dîvânü Lugati’t-Türk’te “Kuş kanadıyla, er atıyla” der ve “At, Türk’ün kanadı” ifadesinden gelmektedir.

5/5